Ergotherapie

Ergotherapie is bedoeld voor iedereen die zijn gewone dagelijkse handelingen niet meer naar wens kan uitvoeren. Als gevolg van een ziekte, ouder worden of handicap kunnen alledaagse bezigheden problemen op leveren. Activiteiten die mogelijk voorheen heel vanzelfsprekend gingen, lukken nu niet meer of gaan moeizaam. Ergotherapie is erop gericht dat iemand weer zo zelfstandig mogelijk de dag door kan komen. En als dat niet meer haalbaar is, zo prettig mogelijk de dag doorkomt.

Daarbij gaat het binnen de ergotherapie om hele praktische activiteiten op de volgende gebieden:

  • Zelfredzaamheid: mobiliteit, verzorging, communicatie, sociale contacten, administratie, etc.
  • Werk, school, het volgen van een studie, het voeren van een huishouden
  • Vrije tijd, ontspanning, hobby’s, dagbesteding

Daarnaast is ergotherapie bedoeld voor mensen die zorgen voor mensen met een ziekte, beperking of handicap. Het zorgdragen vraagt vaak veel van mensen en professionele begeleiding van de ergotherapeut hierbij kan daarom zeer wenselijk zijn. De ergotherapeut adviseert hoe u iemand het beste kan verzorgen, zonder dat het teveel belasting van u vergt. Met adviezen en instructie kunt u betere zorg bieden en kan overbelasting voorkomen worden.